Lean

Står din organisation och stampar och behöver utvecklas för att bibehålla er position på marknaden.

Behöver ni något som kan göra er konkurrenskraftigare och starkare?

Då är ni inte ensamma, och det enkla svaret på vad ni behöver är Lean.

Lean maximera nyttan och minimera slöseri på resurser

Vad är Lean?

Lean metoden är ett tillvägagångssätt för att optimera människor och resursers energi i organisationen till att skapa maximalt värde för kunderna. Den är baserad på guidande principer, ständiga förbättringar och respekt för människor.

Namnet kommer ifrån engelskans ”lean meat” vilket betyder kött utan fett. Detta är vad företagen ska jobba emot om de följer Lean. Lean menar att företagen slösar för mycket på sina resurser och borde börja arbeta efter Lean för att spara på sina resurser så mycket som möjligt.

Men hur fungerar egentligen Lean?

 

Hur fungerar Lean?

Om ditt företag arbetar efter Lean ska ditt företag följa tre grundprinciper:

 

1. Respekt för individen

Alla ska ges möjligheten att säga sin åsikt, alla ska respekteras. Om någon vet något om arbetsprocessen skall ges möjligheten att påpeka brister med processen.

 

2. Flöde

Denna grundprincip går ut på att öka flödet av mervärde genom fabriken. Lean vill förbättra flödet och därmed få ett bättre företag.

 

3. Transparens

Denna grundprincip bygger på att alla ska ha tillgång till alla informationer. Alla ska kunna se vad som händer både uppströms och nedströms.

 

En stor del av Lean är ett koncept som kallas för just in time. Det betyder att material ska finnas på precis rätt plats vid precis rätt tillfälle. Detta gör att stora lagerlokaler inte längre behövs eftersom allt material blir levererat precis när det behövs. En annan stor fördel med detta system är att det blir mindre material som förstörs när det ligger på lager. Det kanske droppar in lite vatten genom ett hål så att träet ruttnar. Med just in time konceptet finns inte längre det problemet. Ett företag som arbetar enligt Lean förstår sitt kundvärde och fokuserar på att alltid utveckla och förbättra detta för att erbjuda mer värde till kunden. För att enklare förstå vilket värde de erbjuder kunden kan det vara bra att ställa sig dessa tre frågor:

  1. Mening: Vad är meningen med detta företag, vilket problem löser vi åt våra kunder?
  2. Process: Hur ska vi se till att vår process är anpassad efter detta; att varje steg gör slutprodukten bättre och höjer kundvärdet?
  3. Människor: Hur kan alla som är involverade i processen vara med och förbättra den? Hur kan alla de som jobbar få komma med egna idéer för hur processen ska förbättras?

Om ni ställer er dessa tre frågor så är det mycket enklare att se vad ni gör och vad ni behöver göra föra att öka kundvärdet ännu mera. Inom Lean kartläggs ofta dem processer som används inom företaget. Då är det enklare att se och förstå dem och endast då kan ni göra förändringar som faktiskt kommer att löna sig. Om ni försöker göra förändringar innan ni förstår processen och systemet kommer de för det mesta inte att ha någon effekt och i värsta falla kan de till och med skada processen. Därför är det otroligt viktigt att du förstår ditt företags process innan du försöker implementera några förändringar.

 

När används Lean?

Lean användes från början av Toyota som fick stor framgång när de började arbeta efter metoden. Lean används nu i nästan alla sorters företag oavsett vad dem jobbar med. Lean handlar nämligen om ständig förbättring och om att spara på resurser. Därför kan i princip alla företag använda metoden oavsett om de utvecklar en produkt eller inte.

 

Hur implementerar du Lean?

Som vi har sagt många gånger tidigare så är det bäst att implementera nya metoder när det är lugnt på företaget och ni inte har en massa att göra. Då blir det mindre kaos och chansen att ni misslyckas med det ni håller på med minskar. När ni först implementerar Lean kommer det vara en period av mer eller mindre kaos när alla försöker hitta sin plats i det nya systemet. Detta går inte att undvika men det går att göra det enklare. Ett sätt är att utbilda alla i Lean på förhand. Då vet redan alla hur det går till och de vet vad de ska göra. Om det är för dyrt kan det räcka med att skicka en eller två medarbetare på en Lean utbildning. Dessa kan sen hjälpa de andra att lära sig hur Lean fungerar och svara på alla frågor som de definitivt kommer att ha. Det kan också vara en bra idé att börja använda Lean i en mindre del av ditt företag först för att se hur det fungerar. Fungerar det bra är det bara att fortsätta och använda det i hela företaget och fungerar det inte är det bara att återgå till det normala. Om Lean fungerar bra i en liten del av företaget kan sedan denna lilla del hjälpa resten av företaget att ställa om till Lean vilket antagligen kommer få övergången att gå både smidigare och snabbare. Om du verkligen vill se till att du lyckas implementera Lean på ett bra sätt i ditt företag kan du faktiskt hyra in en konsult. Dessa konsulter är experter inom Lean och kan verkligen hjälpa dig och ditt företag att följa Lean i början när det är svårt. Du kan också hyra in dem som projektledare och liknande i början för att alla ska förstå hur Lean fungerar och hur det går till när företaget jobbar efter Lean. En konsult kommer få ditt Lean arbete att bli mycket enklare och därför är det definitivt värt det i de flesta fall. Det sista tipset om du vill implementera Lean är att börja direkt. Om du inte har ett företag än så kan det vara en bra idé att starta med Lean från första början. Det är mycket enklare för dina medarbetare att vänja sig vid en ny metod om de inte lär sig något annat innan. Detta gör det mycket enklare att implementera det och det kommer gå mycket smidigare att väva in det i ditt företag.

 

Varför använda sig av Lean?

Anledningarna till varför du skulle vilja välja Lean som metod till ert företag är många. Världens miljö har blivit ett allt mer aktuellt ämne på senare år och kunderna börjar därför göra mer och mer medvetna val. Detta leder till att kunderna oftast väljer det företag som erbjuder bästa lösningarna för miljön. Om ert företag slösar mindre resurser och därmed minskar ert avfall kommer kunderna välja er i större utsträckning. En annan stor fördel med detta är att ni helt enkelt tjänar mer pengar på det. Allt material som slösas bort är material som ni kunde ha använt. Genom att använda allt material sparar ni in massor med pengar varje år. Förutom detta kommer Lean kunna hjälpa er att ständigt förbättra ert företag. Detta kommer göra det bättre och bättre och till slut kommer ni i princip inte h några fel. Det är därför Lean är så kraftfullt och det är därför som det har blivit så populärt i hela världen. I dag finns det företag överallt som använder Lean. Vissa skolor lär till och med ut det! Lean har blivit en av världens största metoder och jag tror inte att populariteten kommer att minska i framtiden. Frågar du mig kommer dess popularitet bara att öka.

Men för att få ut alla dessa fördelar med Lean så är det extremt viktigt att ni vet hur det ska användas på bästa sätt. Låt oss därför gå över vad många gör för fel så att du kan undvika att göra samma fel på ditt företag.

 

Vad många gör fel

En av de första sakerna som väldigt många människor gör fel när de ska använda Lean är att dem inte tar det hela vägen. De satsar så mycket på att spara resurser att de glömmer resten. För Lean handlar inte bara om att spara resurser, det handlar om otroligt mycket mer. Till exempel handlar Lean väldigt mycket om konstant förbättring. Om företaget bara fokuserar på att spara in på resurser och struntar i förbättringar kommer kvalitén ofta få betala priset. Inom Lean måste du nämligen göra som i Kaizen, hela tiden förbättra processen och göra den mer effektiv och bättre i allmänhet. Gör du inte detta kommer ditt företag aldrig få ut lika mycket nytta av Lean som ni kunde ha fått. Många struntar också i att upprätta en kvalitets manual som de ska följa för att se till att produkten alltid håller rätt kvalité. I dem få fall där manualen faktiskt skapas struntar många istället i att förbättra den. Det är nämligen också något som bara måste göras för att kvalitén alltid ska bli bättre och så att kvalitetsmanualen hänger med när företaget ändras och utvecklas. Om du undviker att göra detta så kommer du säkerligen att lyckas mycket bättre med Lean på ditt företag. Många gör dessa fel när de startar med Lean på sitt företag och nu kan du undvika det.

Detta är vad många gör fel men vad krävs egentligen för att verkligen lyckas implementera Lean på ditt företag? Låt oss kolla lite på det nu.

 

Vad krävs för att lyckas?

För att lyckas med Lean inom ditt företag på ett bra sätt krävs vissa saker. Självklart måste du inte uppfylla dessa men gör du det ökar chansen för att du ska lyckas rejält. En av de viktigaste sakerna är att strategin och målen är tydligt definierade. Sätt upp ett mål som ni vill uppnå och sätt sedan upp en strategi för att nå det. Gör ni detta vet alla vad de ska jobba mot och det är enklare att göra förändringar som siktar mot det stora målet. Utan ett riktigt mål är det lätt att tappa motivation och helt enkelt överge Lean innan ni ens har börjat se resultaten. Den andra saken som är väldigt viktigt är att de olika ledarna har en god förståelse av Lean och att de vet hur de ska använda det inom verksamheten. Om inte ledarna vet hur Lean ska gå till kan de inte rätta medarbetarna om de märker att de gör något fel. De kan inte heller hjälpa till att införa förändringar som jobbar mot det stora målet. Därför är det viktigt att ledarna vet hur Lean fungerar och i många fall är det faktiskt värt det att skicka iväg dem på en kurs inom Lean för att verkligen se till att de vet vad Lean innebär. En tredje saken som är väldigt viktigt att känna till att vad som funkade för ett företag kanske inte fungerar för er. Ni måste anpassa Lean arbetet utifrån ert företag, ni kan inte bara ta systemet som någon annan har och förvänta er att det ska fungera. Era företag är kanske liknande men de kan omöjligen vara helt lika. Därför kommer deras system säkerligen inte fungera särskilt bra på ert företag. Den fjärde och sista saken som är väldigt bra att tänka på är uthållighet och tålamod. Förändring tar tid och det kan dröja ett tag innan ni börjar se resultaten av Lean men det kommer att vara värt det i slutänden. Ni måste bara hålla ut.

Men är Lean verkligen värt att implementera eller kommer det att dö ut om bara några år? Ingen vet men det går att gissa. Här är min gissning för vad som kommer att hända med Lean i framtiden.

 

Lean i framtiden

Lean är en av de metoder som inte har särskilt många fasta roller och processer och det är en av anledningarna till att jag tror Lean kommer att överleva långt in i framtiden. I framtiden kommer hela världen att förändras och när världen förändras så kommer företagen också att behöva göra det. Då behövs en metod som Lean som enkelt kan ändras med företaget och som fortfarande kan hjälpa företaget att skära ner på resurserna och ständigt förbättra sig själva. Många metoder som Sex sigma är helt enkelt för fasta. De erbjuder ingen flexibilitet vilket verkligen är något som vi kommer behöva mer av i framtiden eftersom förändringen bara kommer att gå snabbare och snabbare. De metoder som inte kan anpassas tillräckligt snabbt kommer att dö ut när företagen byter till nya för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga i en marknad med allt högre konkurrens. Lean har nästan inga roller eller fasta processer som måste följas och det är därför väldigt enkelt att skräddarsy det till precis ditt företag. Det är därför som jag tror att Lean kommer leva kvar i flera år till och det är därför jag tycker att du borde införskaffa Lean så snart som möjligt.

Hittills har vi bara nämnt bra saker med Lean men det måste väl även finnas nackdelar? Självklart finns det nackdelar även med Lean. Låt oss kolla lite närmare på några av dessa nackdelar.

 

Nackdelar med Lean

Vi har sagt detta förut men det är värt att säga det igen; ingen metod är felfri. Alla har sina för och nackdelar och det är ingen skillnad med Lean. Den har både för och nackdelar och nu är det dags att ta upp några av nackdelarna. En av de stora nackdelarna är faktiskt just in time konceptet. När det fungerar så blir det onödigt att ha lagerlokaler vilket verkligen är bra men när det inte fungerar då blir det problem. Låt säga att du får ditt material levererat via lastbil. Så en dag blir det en trafikolycka och lastbilen kommer inte fram. Eftersom det då inte finns ett lager finns inget materialet på plats när materialet som används tar slut. Då går det inte göra någonting och företaget tar stopp. Detta stämmer för både fabriker och affärer eftersom fabriker behöver material för att tillverka saker och affärerna behöver sina varor att sälja. En enda lastbil som inte kommer fram kan kosta företaget många tusen kronor men det är en riks som många är bereda att ta. En annan nackdel ed Lean är att det verkligen inte fungerar över huvud taget om du inte har en god förståelse för det. Om du inte hr en god förståelse för Lean och din fabrik kommer du aldrig lyckas implementera det. Vi tar just in time som ett exempel. Om du inte vet hur mycket material din fabrik använder så vet du inte när det är bäst för lastbilarna att komma fram. Du vet då inte hu du ska lägga schemat och chansar du så kommer det säkerligen att bli fel. Materialet kommer att komma för tidigt eller försent och det kommer inte gå något bra för ditt företag. I värsta fall kan det sluta i konkurs. Det är därför extremt viktigt att du har en god förståelse för både Lean och ditt företag innan du försöker implementera något. Annars kommer det inte att sluta bra.

Lean är en bra metod som säkerligen kommer leva kvar i flera år till. Den har sina nackdelar men det har alla metoder eftersom ingen är helt felfri. Om du vill att ditt företag ska spara pengar, hela tiden bli bättre och bli konkurrenskraftigare rekommenderar jag definitivt att du implementerar Lean på ditt företag så snart som möjligt.

 

Frågor & Svar

🤔 Vad är Lean?

Lean metoden är ett tillvägagångssätt för att optimera människor och resursers energi i organisationen till att skapa maximalt värde för kunderna. Den är baserad på guidande principer, ständiga förbättringar och respekt för människor.

👍 Vad är fördelarna med Lean?

Lean fokuserar på att ta bort onödiga aktiviteter, lager, utgifter, arbetsyta och arbetskraft, allt för att öka effektiviteten och minska kostnaderna. Dessa fördelar varar över tid om du säkerställer att Lean är implementerat inom hela organisationen.

📔 Hur tillämpar man Lean i en organisation?

1. Fokusera på kunderna 2. Lär dig förstå hur arbetet egentligen går till 3. Ta bort onödiga steg och ineffektivitet i processen 4. Dokumentera utfallet 5. Uppmuntra personer som driver processen 6. Fortsätt utvecklas systematiskt